תקדימים

עם התקדימים הרבים שהשיג המשרד נמנים למשל:
 • תקדים ראשון - 5.4.1995 כתבה וידאו
  זיכוי תקדימי של נאשם ברצח שנפסק למרות ששני עדי מדינה העידו נגדו, תוך הפללה עצמית במתן עדותם בתור נוכחים ומשתתפים ברצח. עו"ד הלוי הצליח לשכנע, באופן תקדימי, כי לא רק שהנאשם לא נכח כלל בזירת הרצח, אלא שגם שני עדי המדינה לא נכחו בו, ולמעשה שיקרו הן לגבי הנאשם והן לגבי עצמם. עו"ד הלוי חשף כי עלילתם האבסורדית, הן לגבי הנאשם והן לגבי עצמם, נבעה מהעובדה הפשוטה כי הם היו מכורים לסמים, והחוקרים ניצלו את היותם ב - "קריז" במהלך המעצר והחקירה כדי לחלץ מהם הודאות ושחזורי שווא.
  בעקבות זיכויו של הנאשם ושחרורו ממעצר, בוטלו אף שני גזרי הדין של העדים, שנדונו על פי הודאתם והסכמתם, האחד לשש שנות מאסר והשני לשנת מאסר אחת.
 • תקדים שני 2.7.2007 כתבה וידאו
  מקרה יחיד בתולדות המשפט הישראלי שבו בית המשפט הרשיע נאשם בעבירת סמים, ושבועיים לאחר מכן, בשלב הטיעונים לעונש, כאשר עו"ד הלוי הביא ראיות חדשות שגילה (במקום לטעון עונש) ובעקבותיהן ביקשה התביעה לחזור בה מכתב האישום, זיכה בית המשפט את הנאשם מיידית, תוך שהוא הופך את פסק הדין המרשיע שלו עצמו ומותח ביקורת נוקבת על חוקרי המשטרה, שהסתירו ממנו את הראיות במהלך המשפט עצמו, ובעצם הכשילו אותו.
 • תקדים שלישי - 26.4.2010 כתבה
  אדם הואשם בניסיון לרצח ועו"ד הלוי גילה כי בעברו היו התקפי אפילפסיה. הנאשם ביצע מספר פעולות שנראות לכאורה מכוונות ומתוכננות כלפי הקורבן במטרה להורגו, ואשר התפרסו על פני מספר שעות. ואולם, עו"ד הלוי יזם ובדק את האפשרות שכל אותן פעולות היו פרי התקף אפילפטי, המונע מודעות של אדם למעשיו, ולאחר שמספר מומחים לאפילפסיה אישרו כי ייתכן וכך אכן אירע במקרה של הנאשם, זיכה אותו בית המשפט המחוזי, כנגד כל הסיכויים, מכל אשמה, וקבע תקדים ראשון בארץ לפיו גם מי שמבצע סדרת פעולות מתוכננות לכאורה, הנמשכות לאורך פרק זמן לא קצר, ייתכן ויוכר כמי שפעל ללא מודעות וללא שליטה, ולפיכך ללא אחריות למעשיו, וכל זאת מבלי שיסבול ממחלת נפש.