עבירות רצח, זיכויים מרצח

עבירת הרצח - החמורה כמובן מבין העבירות שבחוק העונשין (ובכלל) ובצידה כמעט תמיד עונש של מאסר עולם. כדי להרשיע נאשם ברצח צריכה התביעה להוכיח לא רק כי המית את המנוח אלא בנוסף גם 3 תנאים מצטברים, והם: כי הנאשם החליט להמיתו, כלומר היתה לו כוונת קטילה לגביו, כי הוא בצע פעולת הכנה כדי לבצע את ההמתה, וכי המנוח לא קנטר אותו (התגרה בו התגרות משמעותית הכוללת למשל גם אלימות כלפי הנאשם) בסמוך לפני ההמתה.
אם מתברר בביהמ"ש כי הנאשם איננו מי שהמית את המנוח (ולא מעורב במותו כשותף) אז הנאשם יזוכה כמובן לחלוטין, ואולם אם יוכח כי המית אלא שלא הוכח לפחות אחד משלושת התנאים הנוספים,הרי שאז הנאשם לא יזוכה לחלוטין אלא רק חלקית, באופן זה שבמקום עבירת הרצח, יורשע קרוב לוודאי "רק" בהריגת המנוח, עבירה שעונשה המקסימלי הוא 20 שנות מאסר.

דוגמאות מהעיתונות - זיכויים מאשמת רצח
גילי באשה   1 וידאו וידאו    19/12/12  ת.פ.ח 1030/09, בימ"ש מחוזי ת"א
מאהר אל עיסווי   1    7/3/11  ע"פ 10365/08, בימ"ש עליון
מכלוף פדידה   1 2 3    25/3/02  ע"פ 3792/01, בימ"ש עליון
באסם זכור   1 וידאו    28/11/00  ע"פ 2100/00, בימ"ש עליון
שלומי פיס   1 2 וידאו    5/1/97  ת.פ.ח - 129/95, בימ"ש מחוזי ת"א
סמי בוקעי  1 וידאו    5/4/95  ת.פ 51/95, בימ"ש מחוזי חיפה
דוגמאות מהעיתונות - שחרור ממעצר של חשודים / נאשמים באשמת רצח
ירון נועם  1   11/06/15
עמית טויל   1   7/08/13
שי שירזי   1   29/11/07
מאהר אלעיסאוי  1 2   26/10/05
חנוך עצמון   1   11/11/13
ליאור קלפה   1   21/07/11
ד"ר קאופמן   1 וידאו    20/3/07
משה אבואף  1   17/11/02