עבירות הונאה

עבירות ההונאה כוללות בעיקר את העבירות של זיוף, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה, זיוף או קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, הונאת נושים, והתחזות לאדם אחר.
העונש המקסימלי בגין ביצוע חלק מעבירות אלה הוא חמש שנות מאסר, אם כי כשמדובר בנאשם שבצע מספר עבירות מרמה ובסכומים ניכרים, העונש עלול אף לעלות על תקופה זו.