עבירות שוחד

עבירת השוחד מתייחסת לשניים - נותן השוחד ומקבל השוחד, ונדרשים לה שני תנאים מצטברים עיקריים והם שהמקבל יהיה עובד ציבור והוא יקבל מהנותן או תובטח לו ממנו טובת הנאה כלשהי הקשורה בתפקידו, כמו למשל כסף, רכוש או אפילו שירות מיני.
המחוקק ובתי המשפט מתייחסים בחומרה יתרה לעבירות אלה ולכן גם המחוקק העלה לאחרונה את תקופת המאסר המקסימלית למקבל השוחד משבע שנות מאסר לעשר שנים, ולגבי נותן השוחד- משלוש שנות מאסר לשבע שנים.
בהתאם למגמה זו, החמיר למשל ביהמ"ש העליון בשנת 2009 בעונשו של השר לשעבר שלמה בניזרי, שהורשע בקבלת שוחד, ונדון ע"י ביהמ"ש המחוזי לשנת מאסר וחצי, והעמידו על 4 שנות מאסר.
ביהמ"ש העליון קבע בכך רף ענישה מחמיר, שלא היה נהוג קודם לכן בעבירות אלה.